פנקסי צ'קים - מהם צ'קים?


צ'ק או כפי שהוא נקרא בשפה העברית: המחאה, הוא שטר שמורה לבנק לשחרר סכום מסוים של כסף  לידי אדם או חברה מסוימת. קיימים סוגים שונים של צ'קים וניתן לרשום את הצ'קים בצורות שונות על מנת להגן על הכסף שלכם.
אם בעבר, ניתן היה להזמין פנקסי צ'קים אך ורק מהבנק, כיום ניתן להזמין צ'קים גם מחברות פרטיות  המדפיסות צ'קים.

 

מה זה פדיון המחאות

 

שירות פדיון המחאות במהותו, הוא הפיכת שיק דחוי לכסף מזומן.

החברה אשר מבצעת ניכיון צ'קים, מבצעת בדיקה על מנת לוודא כי ניתן לבצע ניכיון על הצ'ק.

במידה והצ'ק עומד בכל הקריטריונים לניכיון צ'קים, הלקוח מקבל צ'ק מזומן, או העברה בנקאית, כנגד הצ'ק הדחוי, תמורת עמלה המסוכמת מראש.

 

יתרונות ביצוע השירות:


• שיפור משמעותי ומיידי של תזרים המזומנים שלכם

• עמידה במסגרות האשראי

• קבלת הנחות מזומן מספקים בזכות שיפור הנזילות הכספית שלכם

p2p4p3p5